admin 99 2023/01/02 新词发现
A

胜 解释:

【唐韵】【集韵】【韵会】桑经切,音星。【说文】犬膏臭也。从肉,生,意兼声。一曰不熟也。徐引礼记,饭胜而苴熟。【礼·内则·秋宜犊麛膳膏腥释文】腥,音星。鸡膏也。说文作胜,云:犬膏臭也。又【集韵】七正切,音婧。【山海经】玉山有鸟焉,名曰胜遇。【注】音姓。又新佞切,音性。与腥同。星见食豕,令肉中生小息肉也。又【五音集韵】所庚切,音生。饩肉也。

近义词:

反义词:

标签:
分享:

上一篇: 突发奇想
下一篇: 要命